top of page
Image by Casey Horner

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą humanistyczno – egzystencjalnym. Dyplom psychologa uzyskałem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończyłem całościowe, 4 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT). Posiadam międzynarodowy certyfikat psychoterapeuty EAGT. Od 2023 r. uczestniczę w studiach podyplomowych z seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 

Doświadczenie zdobywałem w Zespole Leczenia Środowiskowego w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego.  Pracowałem również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie prowadziłem terapię indywidualną osób cierpiących na zaburzenia osobowości, depresję, kryzysy psychiczne związane z sytuacją pandemiczną.  Przeprowadzałem interwencje kryzysowe i udzielałem wsparcia psychologicznego w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym dla osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. 

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi doświadczających trudności związanych z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, niskim poczuciem własnej wartości, przechodzącym żałobę, przeżywającymi kryzysy psychiczne i trudności w relacjach. Oferuję również psychoterapię osobom z rodzin dysfunkcyjnych i zmagającym się z zaburzeniami osobowości. 

Towarzyszę w odkrywaniu potrzeb i twórczych możliwości klienta oraz pomagam być bardziej świadomym swoich aktualnych odczuć, myśli i ciała. Wspieram również osobę będącą w terapii w zrozumieniu, jakie doświadczenia z przeszłości mogą wpływać na jej obecne zachowanie i emocje. Wspólnie z klientem pracuję nad zgłębianiem źródłem problemów i poszukiwaniem nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami. 

zdjecie_edited.jpg
bottom of page