top of page
Image by Casey Horner

Jestem psychoterapeutą humanistyczno – egzystencjalnym oraz psychologiem. 

Ukończyłem studia magisterskie, specjalność psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Swoje kompetencje i umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłem podczas 4 - letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jestem także absolwentem historii na Wydziale Historycznym – Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. 

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Zespole Leczenia Środowiskowego w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego.  Pracowałem również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie prowadziłem terapię indywidualną osób cierpiących na zaburzenia osobowości, depresję, kryzysy psychiczne związane z sytuacją pandemiczną.  

Przeprowadzałem interwencje kryzysowe i udzielałem wsparcia psychologicznego w Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym dla osób potrzebujących natychmiastowej pomocy. Współpracowałem również z Centrum Terapii Dialog, prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych.  

Psychoterapię rozumiem jako proces odkrywania siebie w oparciu o kontakt z drugim człowiekiem. Staram się wspólnie z klientem dotrzeć do źródeł jego problemów , po to, żeby możliwe było spojrzenie na nie z innej perspektywy. Towarzyszę w odkrywaniu potrzeb i twórczych możliwości klienta. Pomagam w głębszym zrozumieniu zachowań i trudności, zwłaszcza tych, które stają się przyczyną cierpienia.  

Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanego superwizora. 

zdjecie.jpg
bottom of page