top of page
Szlak turystyczny

Oferta

Konsultacja psychologiczna - 170 zł/50 minut

Konsultacja psychologiczna jest spotkaniem z psychoterapeutą, którego celem jest zebranie informacji pomagających lepiej zrozumieć zgłaszane trudności i rozpoznanie sytuacji klienta. Podczas konsultacji wspólnie ustalamy, czego potrzebuje osoba potrzebująca pomocy. Konsultacja psychologiczna ma charakter spotkania diagnostycznego, ale jest też okazją do wzajemnego poznania się terapeuty i klienta. Umożliwia rozpoznanie obszarów w życiu osoby zgłaszającej po pomoc, które mogą wymagać ewentualnej pracy podczas psychoterapii. Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj od 1 do 3 spotkań. Nie jest zobowiązaniem do podjęcia terapii. W trakcie konsultacji wspólnie przyglądamy się problemowi oraz ustalamy, czy podjęcie psychoterapii jest właściwą formą pomocy w danej sytuacji. Jeżeli tak, zazwyczaj proponuję psychoterapię krótkoterminową lub długoterminową.

Psychoterapia ograniczona w czasie - 170 zł/50 minut

Decydując się na psychoterapię krótkoterminową, na początku ustalamy jak długo będzie trwać, co oznacza od kilku do kilkunastu cotygodniowych sesji. Jest to forma pracy psychoterapeutycznej pomocna wówczas, gdy osoba zgłaszająca się po pomoc chce skupić się na jednym wątku lub obszarze sprawiającym problemy lub z różnych powodów nie może zaangażować się w dłuższy proces psychoterapeutyczny.

Psychoterapia długoterminowa - 170 zł/50 minut

 

Psychoterapia długoterminowa pozwala na głębsze poznanie siebie, poszerzenie świadomości własnych potrzeb i motywacji. Z reguły trwa od roku do kilku lat. Przyczynia się do lepszego radzenia sobie ze stresem i poprawę w relacjach interpersonalnych. Poprzez dłuższą pracę w obszarze myśli, uczuć i zachowań podczas psychoterapii długoterminowej możliwa jest zmiana struktury osobowości. Jej skutkiem może być poszerzenie perspektywy postrzegania ważnych kwestii w życiu klienta. Ten rodzaj psychoterapii pozwala na urealnienie w obrębie poczucia własnej wartości, akceptację okoliczności życiowych, których nie da się zmienić, a co za tym idzie, przeniesienie energii życiowej na obszary życia, w których możliwa jest zmiana i satysfakcja. Psychoterapia długoterminowa jest cyklem cotygodniowych spotkań o określonej długości, podczas których pracujemy nad problemami tak długo, jak jest to potrzebne. W tej formie terapii co jakiś czas możemy dokonywać podsumowania dotychczasowej pracy oraz decydować, czy są jeszcze kwestie wymagające pracy lub czy należy zakończyć terapię.

bottom of page