Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna pozwala mi poznać sytuację życiową i przyczyny problemów osoby zgłaszającej się po pomoc Do zebrania niezbędnych informacji i zdiagnozowania problemu potrzeba zazwyczaj od jednego do trzech spotkań. 

Konsultacja psychologiczna umożliwia również zapoznanie się z terapeutą i sposobami pracy, co jest pomocne przy decyzji, czy będziesz chciał zacząć psychoterapię lub czy potrzebujesz innej formy pomocy. 

Jeżeli zdecydujesz się podjąć psychoterapię, podczas konsultacji określam wspólnie z pacjentem ilość potrzebnych spotkań. 

Cena: 150 zł / 50 minut

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa jest formą intensywnej terapii, trwającą od 10 do 12 spotkań. Charakteryzuje się koncentracją na określonym celu oraz odnajdywaniu w osobie zasobów potrzebnych do rozwiązania problemu. 

Psychoterapia długoterminowa znajduje zastosowanie przy złożonych problemach, trwających często od wielu lat i mających wpływ na różne aspekty życia klienta. 

Cele psychoterapii każdego klienta ustalam z nim indywidualnie, natomiast ogólnym celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości samego siebie na poziomie myślenia, czucia i procesów cielesnych. Na skutek zewnętrznych wpływów otoczenia (rodzinnych, kulturowych) może nastąpić przerwanie lub osłabienie kontaktu z własnymi potrzebami, co z kolei może być przyczyną narastającego cierpienia. 

W psychoterapii Gestalt terapeuta stwarza dla klienta bezpieczną przestrzeń do przyjrzenia się sobie i własnym problemom bez oceniania. Dzięki temu klient może poznać te aspekty samego siebie, które wcześniej były niewidoczne, a tym samym poszerzyć możliwości ich rozwiązania. 

Cena: 150 zł / 50 minut